LỜI KHUYÊN CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ HẠT SANTA CLARA VỀ CÁC BIỆN PHÁP LÀM GIẢM BỚT RỦI RO DO COVID-19 GÂY RA – NGÀY 2 THÁNG BA NĂM 2021

Khi Hạt Santa Clara bước vào “Ngạch Đỏ” trong khuôn khổ Kế hoạch mở cửa kinh tế an toàn của Tiểu Bang, Quận Hạt sẽ gỡ bỏ các chỉ thị y tế cụ thể cho các sinh hoạt địa phương, có hiệu lực từ Thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021. Tất cả các sinh hoạt vẫn tuân theo các quy định của Tiểu Bang và Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro tại địa phương.

Khi một số sinh hoạt động nhất định được cho phép trở lại, Viên Chức Y Tế Quận Hạt khuyên cư dân nên tiến hành một cách thận trọng. Tỷ lệ trường hợp nhiễm COVID-19, nhập viện và tử vong đang giảm xuống, nhưng vẫn ở mức rất cao. Việc tiêm chủng diễn ra nhanh chóng khi nguồn cung cấp thuốc ngừa cho phép, nhưng một số đông trong cộng đồng của chúng ta vẫn chưa được tiêm chủng. Các biến thể mới của siêu vi khuẩn có thể lây lan dễ dàng hơn hoặc gây bệnh nặng hơn đang có mặt trong Quận Hạt của chúng ta; tuy nhiên, tác động của chúng đối với dịch bệnh tại địa phương của chúng ta phần lớn vẫn chưa được biết đến. Chỉ vì Tiểu Bang cho phép một số các hoạt động nhất định được mở lại hoặc với các thể thức để ngăn ngừa COVID, điều đó không có nghĩa là các hoạt động đó an toàn. Trên thực tế, các lệnh y tế của Tiểu Bang cho phép nhiều hoạt động có rủi ro lây nhiễm và những thay đổi sắp tới của Tiểu Bang có thể khiến điều đó càng đúng hơn.

Siêu vi khuẩn coronavirus mới lây lan chủ yếu qua không khí. Để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và hàng xóm cũng như cộng đồng rộng lớn hơn của chúng ta, hãy tuân theo các nguyên tắc chính sau đây:

  1. Ra ngoài trời. Sinh hoạt ngoài trời an toàn hơn sinh hoạt bên trong nhà. 
  1. Giữ khăn che mặt. Luôn dùng khăn che mặt, nhất là nếu mang hai cái cùng lúc, khi ở bên trong nhà và ngoài trời rất hữu hiệu để ngăn ngừa coronavirus lây lan.
  1. Giữ khoảng cách ít nhất 6-foot với người chung quanh. Giữ khoảng cách an toàn với người không sống cùng nhà là cách hữu hiệu để ngăn chặn siêu vi khuẩn.
  1. Tránh các đám đông. Tiếp xúc với càng ít người càng ít có cơ hội lây nhiễm.
  1. Hãy đi tiêm ngừa khi đến phiên của mình.  Tất cả các thuốc ngừa đã được Liên Bang phê chuẩn đều hữu hiệu và giúp cho chính quý vị, gia đình và bạn bè được an toàn.

Xin nhắc lại, Lệnh Y Tế Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt vẫn yêu cầu mọi người tuân theo tất cả các quy tắc của Tiểu Bang, sử dụng khăn che mặt và giữ khoảng cách an toàn một cách tối đa; và tất cả các tổ chức phải tiếp tục áp dụng Thể thức giữ  khoảng cách xã giao, cho làm công việc từ xa một cách tối đa và báo cáo ngay các trường hợp nhiễm bệnh cho Sở Y Tế Công Cộng.

Nếu tình huống trở nên xấu đi, các biện pháp bắt buộc gắt gao của địa phương có thể lại cần thiết. Viên Chức Y Tế Quận Hạt đặc biệt kêu gọi mọi người hãy hết sức thận trọng và dùng sự phán đoán của mình trong những tuần và tháng quan trọng tiếp theo này. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang sccgov.org/cv19.

Category

Advisory

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.